Wróć ● PROGRAMY EDUKACYJNE Programy i projekty ● "AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA 2017/2018
● "AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy pierwszej biorą udział w ogólnopolskim programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

 

Cele programu

 

  1. Edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole.
  2. Wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia.
  3. Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
  4. Przekazywanie treści edukacyjnych poprzez zabawę: poprawienie bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych.

     

Zadania

Pokazanie dzieciom informacji na temat , jak uniknąć zagrożeń podczas codziennych aktywności na drodze, w szkole, w domu, a także podczas zabawy, czy korzystania z Internetu. Dodatkowo program został rozbudowany o treści związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

Program Akademia Bezpiecznego Puchatka realizowana jest we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym jest Komendant Główny Policji.

 
Wróć ● PROGRAMY EDUKACYJNE Programy i projekty ● "AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA 2017/2018