Wróć ● PATRON SZKOŁY
Patron Szkoły PDF Drukuj Email

Ks. Bronisław Markiewicz - Patron

Ks. Bronisław Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 roku w Pruchniku koło Jarosławia-6 km od wsi Tuligłowy. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Pruchniku, zaś do gimnazjum w Przemyślu. W czerwcu 1863 roku zdał maturę, a we wrześniu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Świecenia kapłańskie otrzymał 15 września 1867 roku. W latach 1867 - 1885 podejmował różne obowiązki duszpasterskie i naukowe. Posługiwał jako wikariusz w Harcie i w katedrze w Przemyślu. Rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, następnie przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński. W latach 1876 - 1885 pełnił służbę duszpasterską w miejscowościach: Gać koło Przeworska, Błażowa, dojeżdżając z wykładami do Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1885 roku udał się do Turynu do Św. Jana Bosko i pracował na terenie Włoch w salezjańskich placówkach wychowawczych.

 

Bronisław Markiewicz jako student Bronisław Markiewicz jako student
W 1892 roku wrócił do Polski i objął parafię w Miejscu Piastowym. Tu obok pracy duszpasterskiej prowadził szeroką działalność wychowawczą w utworzonych przez siebie zakładach wychowawczych. Od początku swego kapłaństwa był szczególnie wrażliwy na religijne, moralne i materialne zaniedbanie dzieci i młodzieży oraz niedolę ubogich i opuszczonych. Wypowiedział ostrą walkę wadom narodowym Polaków. Rozwiązanie problemów społecznych widział w dobrym wychowaniu młodzieży i podniesieniu moralnym całego społeczeństwa. Jego system wychowawczy miał na celu uformowanie ludzi silnej woli i mocnego charakteru „Wychowanie - mówił - jest jakby formą, w której wyrabia się umysłowy, moralny i religijny kształt człowieka". Ks. Bronisław Markiewicz - twórca Miejsca Piastowego -jeden z największych wychowawców dzieci i młodzieży całym swoim życiem udowodnił, że Jego program wychowawczy jest realny i skuteczny.
ks. Bronisław Markiewicz po święceniach kapłańskich ks. Bronisław Markiewicz po święceniach kapłańskich

 

Ks. Bronisław Markiewicz zmarł w Miejscu Piastowym 29 stycznia 1912 roku.
19 czerwca 2005 został beatyfikowany. Papież Benedykt XVI upoważnił do tego prymasa Polski Józefa Glempa. Wspomnienie bł. Bronisława Markiewicza obchodzone jest 30 stycznia.

 

 
Wróć ● PATRON SZKOŁY