Wróć
STRONA GŁÓWNA
WITAMY NA STRONIE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa

im. Ks. Bronisława Markiewicza
w Tuligłowach

Tel: (16) 622 13 60
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

 

Patron Szkoły ks. Bronisław Markiewicz

MISJA SZKOŁY

Szkoła stwarza uczniom optymalne warunki do prawidłowego i wszechstronnego rozwoju. W procesie nauczania i wychowania współpracuje ściśle z rodziną, parafią i organizacjami społecznymi. Ponadto Szkoła analizuje potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli, zapewnia efektywny przepływ informacji, rozwija ofertę edukacyjną, zapewnia dobre warunki nauki, spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny, zapobiega patologiom, agresji i uzależnieniom, zapewnia łatwość dostępu do informacji, działa na rzecz środowiska lokalnego, kultywuje polskie tradycje.

Wizja Szkoły

Praca Szkoły oparta jest na uznanych, uniwersalnych i ogólnoludzkich wartościach chrześcijańskich, tradycjach kultury polskiej i europejskiej.

Andrzejki

Uczniowie: mają świadomość tożsamości narodowej i regionalnej, znają historię swojej miejscowości i regionu oraz sylwetkę patrona szkoły, są przygotowani do dalszego etapu kształcenia, osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, potrafią odróżniać dobro od zła, dokonują samooceny, okazują pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom zarówno w szkole jak i poza nią, przestrzegają zasad kulturalnego zachowania, współuczestniczą w życiu szkoły i miejscowości.

Nauczyciele mają możliwość podnoszenia swych kwalifikacji, wykazują się kulturą osobistą, sumiennością i otwartością na potrzeby uczniów, cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i ich rodziców lub prawnych opiekunów, atrakcyjnie prowadzą wszystkie zajęcia, inspirują, wdrażają do samodzielności, dostrzegają i rozwijają zainteresowania uczniów, rozbudzają ich naturalną ciekawość, służą uczniom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów, współpracują z rodzicami lub prawnymi opiekunami dla dobra dzieci.


 

 

 

Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów Szkoły, są współodpowiedzialni za rozwój własnego dziecka, mają zaufanie do prowadzonych przez Szkołę działań, pomagają w organizowaniu uroczystości szkolnych.

 
 


Wróć