Uczniom nie wolno PDF Drukuj Email
Czwartek, 04 Październik 2018 08:51

§ 120 STATUTU SZKOŁY

Uczniom nie wolno:

  • 1. Przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
  • 2. Wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
  • 3. Wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
  • 4. Wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
  • 5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
  • 6. Zachowywać się agresywnie i wulgarnie wobec kolegów.
  • 7. Zachowywać się agresywnie i wulgarnie wobec nauczycieli, pracowników Szkoły i innych osób dorosłych (pokrzywianie się, ubliżanie, przezywanie, nie reagowanie na upomnienia).
  • 8. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.
  • 9. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. Telefon podczas pobytu w Szkole ma być wyłączony. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem wychowawcy lub nauczycieli.
  • 10. Zapraszać obcych osób do Szkoły.