Wróć ● WARTO WIEDZIEĆ Zagrożenia sanitarne
Zagrożenia sanitarne PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 28 Grudzień 2009 09:15

 

Zagrożenia sanitarne

Zagrożenie to wystąpić może w wyniku różnorodnych sytuacji lub zdarzeń, które mogą być zależne od działalności człowieka jak i zdarzeń nie zależnych np.:

 • -uszkodzenia instalacji sanitarnych w wyniku awarii technicznych,
 • -nie stosowanie prawidłowych technik składowania odpadów komunalnych,
 • -skażenie terenu, ujęć wody, studni w wyniku powodzi,
 • -przedostanie się ścieków do ujęć wody w wyniku awarii.


Zagrożenia sanitarne w zależności od skali wystąpienia mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.

Co robić aby chronić siebie i najbliższych:

 • -wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody zgłoś do właściwej terenowo stacji sanitarno - epidemiologicznej,
 • -w czasie powodzi nie spożywaj żywność, która uległa zamoczeniu, nie pij wody z ujęcia lub studni, która została zalana,
 • -nie spożywaj warzyw, owoców i innych plonów z terenów popowodziowych,
 • -nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez służby sanitarne do kąpieli,
 • -po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie (dezynfekcja),
 • -nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej,
 • -nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł,
 • -zgłoś do służb sanitarnych nietypowe (nie przeznaczone do tego celu) miejsca składowania odpadów komunalnych.
Źródło: www.jarosław.pl
 
Wróć ● WARTO WIEDZIEĆ Zagrożenia sanitarne